Echtscheiding

ECHTSCHEIDING

Een echtscheiding brengt vele emoties met zich mee. Naast het verwerken van deze emoties en het aanpassen aan een nieuwe gezinssituatie door zowel u als eventuele kinderen, moet er ook veel juridisch worden geregeld. Om deze juridische stappen in gang te zetten heeft u een familierecht advocaat nodig.

Het verzoekschrift

Op het moment dat u dan wel uw echtgenoot/echtgenote besluit het huwelijk niet langer in stand te willen houden, dient u zich te wenden tot een familierecht advocaat die een verzoekschrift tot echtscheiding zal opstellen en deze bij de rechtbank zal indienen. Er bestaan twee varianten van dit verzoekschrift, namelijk, het gemeenschappelijke verzoek en het eenzijdige verzoek.   

Een gemeenschappelijk verzoek

Voor een gemeenschappelijk verzoekschrift wenden u en uw echtgenoot/echtgenote zich samen tot dezelfde advocaat en geven hierbij aan dat uw huwelijk duurzaam ontwricht is en u daarom wil gaan scheiden.

NB: dit kan alleen als beiden exact hetzelfde willen. Op het moment dat er een geschil ontstaat tussen partijen waar zij niet uitkomen dan dient de familierecht advocaat de opdracht tot bijstand neer te leggen. Dit betekent dat de familierecht advocaat beiden niet meer kan bijstaan. U dient dan beiden opzoek te gaan naar een andere familierecht advocaat. Daarom is het bij een gemeenschappelijk verzoek belangrijk dat partijen het eens zijn over alle punten. Is dat niet het geval dan is het verstandiger dat ieder een eigen familierecht advocaat neemt. 

Een eenzijdig verzoek

Bij een eenzijdig verzoek wendt alleen een van beiden zich tot een advocaat en geeft aan dat het huwelijk naar uw mening duurzaam is ontwricht. De familierecht advocaat zal overgaan tot het opstellen van het verzoek tot echtscheiding waarna de advocaat dit verzoekschrift indient bij de rechtbank. Binnen twee weken na het indienen van het verzoekschrift bij de rechtbank dient de wederpartij, oftewel uw echtgenoot/echtgenote van wie u wenst te scheiden, dit verzoekschrift te ontvangen middels een exploot welke wordt afgeleverd door een deurwaarder. De wederpartij heeft verschillende opties in het reageren op dit verzoekschrift:

Referte

De wederpartij geeft dan aan dat hij/zij geen bezwaren heeft tegen het verzoek en laat het aan de rechter over om tot een oordeel te komen over het uitspreken van de echtscheiding en de gevraagde voorzieningen. Een referteverklaring dient bij een familierecht advocaat ondertekend te worden.

Geen reactie

De wederpartij kan beslissen helemaal geen reactie te geven. Dan zal de rechter overgaan tot het beslissen over het echtscheidingsverzoek na het verstrijken van de verweertermijn.

Verweer

De wederpartij kan tevens besluiten verweer te voeren middels een verweerschrift. Vanaf dit moment dient de wederpartij wel een familierecht advocaat te hebben die het verweerschrift binnen zes weken zal opstellen en indienen. In dit verweerschrift wordt aangegeven op welke punten de wederpartij het niet eens is met het verzoekschrift.   

Nevenvoorzieningen

Nevenvoorzieningen zijn regelingen met betrekking tot de scheiding waarover de rechter een beslissing dient te nemen. De nevenvoorzieningen die er zijn:

  • De verdeling van de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen
  • Kinder- en/of partneralimentatie
  • Het huurrecht van de woning
  • Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden

 

  • Onze familierecht advocaten kunnen de echtscheiding verzoeken.
  • Onze familierecht advocaten kunnen verweer voeren tegen echtscheidingsverzoeken.
  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij gemeenschappelijke echtscheidingsverzoeken.

Aanvraag indienen

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact

Heb jij vragen over onze diensten of een algemene vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.