Erkenning kind

ERKENNING KIND

In het geval u samen met een vrouw een baby krijgt, is het afhankelijk van uw huwelijkse staat met deze vrouw of het noodzakelijk is uw kind te erkennen. Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft met degene die uw kind verwacht, wordt u automatisch als juridisch ouder geregistreerd. In alle andere gevallen dient u eerst het kind te erkennen bij de gemeente.

Erkenning kan al tijdens de zwangerschap gebeuren. Hiervoor is toestemming van de moeder van het kind nodig. Gezamenlijk of met een toestemmingsverklaring kunt u naar het gemeentehuis gaan om te erkennen. Dit kan ook nog nadat het kind geboren is of bij de geboorte van het kind. Indien het kind twaalf jaar is, heeft u ook toestemming van het kind nodig.

Gevolgen erkenning kind
Erkenning van uw kind heeft een aantal gevolgen. U heeft recht op omgang, u heeft de plicht tot het betalen van kinderalimentatie, uw kind kan uw achternaam krijgen, uw kind wordt uw erfgenaam en indien u Nederlands bent en uw kind niet de Nederlandse nationaliteit heeft, krijgt het kind na erkenning deze nationaliteit.

Vervangende toestemming erkenning kind

Wanneer de moeder van uw kind niet wil meewerken aan de erkenning, kunt u de rechter verzoeken vervangende toestemming te verlenen voor de erkenning. U start deze procedure middels een verzoekschrift welke wordt ingediend door een familierecht advocaat. Indien het om een minderjarig kind gaat, zullen de belangen van het kind behartigd worden door een bijzonder curator die wordt aangesteld door de rechtbank.

In beginsel wordt toestemming verleend, tenzij…
De rechter zal de toestemming alleen weigeren indien er sprake is van bijzondere omstandigheden. De wetgever vindt het namelijk van groot belang dat een kind familierechtelijke betrekkingen heeft met twee ouders. In de wet is vastgelegd dat toestemming niet wordt gegeven indien de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind geschaad worden en/of de evenwichtige sociaalpsychologische en emotionele ontwikkeling van het kind in het gedrang komt. De rechter komt niet zomaar tot dit oordeel. Wat betreft de belangen van het kind is het pas voldoende indien er een reëel risico bestaat op schade van eerdergenoemde ontwikkeling. Een slechte verhouding met de vader is doorgaans niet genoeg om erkenning te weigeren.

De belangen van de moeder kunnen bijvoorbeeld te veel geschaad worden indien de vader van het kind geweld tegen de moeder heeft gebruikt, echter is dan ook een eenmalig incident onvoldoende om geen vervangende toestemming te verlenen.

De specifieke omstandigheden worden casuïstisch ingevuld. In overleg met uw familierecht advocaat kunt u de situatie bespreken en kijken of u kans heeft op vervangende toestemming van de rechter.

Vaststellen vaderschap
Als moeder van het kind of als kind is het niet mogelijk via deze weg de vader te dwingen om te erkennen. In het geval de vader weigert te erkennen kunt u een verzoek tot het vaststellen van het vaderschap bij de rechter indienen. Voor deze procedure verwijzen wij u naar de pagina ‘vaststellen vaderschap’ op onze website.

 

  • Onze familierecht advocaten kunnen vervangende toestemming erkenning verzoeken.
  • Onze familierecht advocaten kunnen verweer voeren tegen verzoeken om vervangende toestemming erkenning.
  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij vaststelling vaderschap en ontkenning vaderschap.

Aanvraag indienen

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact

Heb jij vragen over onze diensten of een algemene vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.