Ouderschapsplan

OUDERSCHAPSPLAN

Het ouderschapsplan is verplicht voor mensen met minderjarige kinderen die gaan scheiden of hun geregistreerd partnerschap ontbinden en gezamenlijk gezag hebben over hun minderjarige kinderen.

De inhoud
In een ouderschapsplan kunt u afspraken maken over uw minderjarige kinderen. Daarnaast is het noodzakelijk dat u hen betrekt bij de afspraken die over hen gaan. Hoe ouder de kinderen, hoe meer inspraak zij dienen te hebben bij het opstellen van het ouderschapsplan.

Afspraken die in een ouderschapsplan worden opgenomen zijn onder andere hoe de zorg en de opvoeding van de minderjarigen wordt verdeeld, hoe vaak en op welke manier u informatie uitwisselt over de kinderen, hoe u gezamenlijk belangrijke beslissingen neemt en afspraken over de kinderalimentatie.

Het opstellen
Het opstellen van een ouderschapsplan kunt u gezamenlijk doen, maar dit blijkt vaak lastig wanneer de verhoudingen tussen ouders onder spanning staan door het uit elkaar gaan. Indien u er samen niet uitkomt, kunt u hierbij hulp vragen aan een derde, bijvoorbeeld van een familierecht advocaat.

Indien partijen niet tot overeenstemming komen dan kan de familierecht advocaat in het verzoekschrift tot echtscheiding aangeven hoe u wenst dat het ouderschapsplan eruit komt te zien. Hierbij dient u wel aan te tonen dat u heeft geprobeerd om tot gezamenlijke overeenstemming te komen.

Aanpassen
Doordat kinderen constant in ontwikkeling zijn en hun behoeftes hierdoor veranderen is het verstandig om momenten af te spreken waarop u samen om tafel gaat zitten om het ouderschapsplan aan te passen.

Niet nakomen ouderschapsplan
In het geval uw ex-partner de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan niet nakomt kan dit gevolgen hebben voor deze ouder. De rechter kan namelijk dwangmiddelen opleggen, zoals een dwangsom en in zeer ernstige gevallen zelfs een gijzelneming.

 

  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij het opstellen een ouderschapsplan.
  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij het wijzigen van een ouderschapsplan.
  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij het nakomen van een ouderschapsplan.

 

Aanvraag indienen

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact

Heb jij vragen over onze diensten of een algemene vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.