Strafrecht

Als u in aanraking komt met politie en Justitie dan hebt u als burger te maken met een krachtig apparaat. Met onze no-nonsense aanpak vormen wij het broodnodige tegenwicht op de weegschaal van Vrouwe Justitia. In strafzaken is het belangrijk dat er in een zo’n vroeg mogelijk stadium een verdedigingsstrategie wordt bepaald. Wat er bijvoorbeeld tijdens het verhoor wordt verklaard kan cruciaal zijn voor de uitkomst van de zaak. Het is daarom van belang dat er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen met een strafrechtspecialist.

Een veroordeling kan verstrekkende gevolgen hebben voor uw (toekomstige) baan en eventueel uw verblijfsstatus. Bij de behandeling van uw strafzaak zullen ook deze aspecten worden meegewogen.

 Wij behandelen o.a. de volgende zaken:

  • Artikel 12 Sv procedure
  • Bezwaar tegen de omzetting van een taakstraf in hechtenis
  • Bezwaar tegen het verwerken van DNA-profiel
  • Bijstand na aanhouding
  • Fraudezaken
  • Inbeslagname van rijbewijs of goederen
  • Mulder-zaken
  • Overleveringszaken
  • Reguliere strafzaken (bij de politierechter en de meervoudige kamer)
  • TOM-zittingen

Aanvraag indienen

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact