Tarieven

Wat zijn de kosten?

Jij wilt weten wat onze diensten kosten. De totaalprijs is afhankelijk van de voortgang  en de complexiteit van de zaak. Als jij recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand, hoeft u een deel van de kosten niet zelf te betalen.

Uurtarief

Wij verrichten onze werkzaamheden tegen een uurtarief van tussen € 150,- en € 300,- exclusief btw. U betaalt hierbij (telkens) een voorschot.

Vaste prijsafspraak

Tevens bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid tot het maken van een vaste prijsafspraak. U betaalt een vast totaalbedrag voor alle overeengekomen werkzaamheden.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Indien uw inkomen en vermogen dat toelaat dan kunnen wij ook bijstand verlenen op basis van gefinancierde rechtsbijstand. U betaalt dan afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen in het peiljaar, een eigen bijdrage. Voor meer informatie over de eigen bijdrage en de overige voorwaarden kunt u terecht bij de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Contact