Vaststelling/ontkenning vaderschap

Vaststelling vaderschap

Volgens artikel 1:207 BW kan het ouderschap worden vastgesteld op grond van het feit dat een persoon de verwekker van het kind dan wel de levensgezel van de vrouw is en heeft ingestemd met de daad tot verwekking. Te denken valt aan een situatie waarin een stel via een spermadonor kunstmatige inseminatie kiest om kinderen te krijgen. Wanneer de levensgezel van de vrouw weigert het kind te erkennen, kan de vrouw via de rechter het ouderschap laten vaststellen.
Voor de nieuwe wet van 1 april 1998 ging de wetsbepaling louter over vaststelling vaderschap, echter nu in meerdere mate andere gezinssituaties bestaan dan de klassieke man-vrouwrelatie is deze wet veranderd naar vaststelling ouderschap. Het stuk hieronder zal gaan over het vaststellen van het vaderschap van de man.

Door wie
Vaststelling ouderschap kan worden verzocht door de moeder of het kind.

De moeder
Het verzoek behoort door de moeder tot vijf jaar na de geboorte te worden ingediend, tenzij identiteit van de verwekker niet bekend is. Indien dit wel bekend wordt, heeft de moeder een termijn van vijf jaar om alsnog het verzoek tot vaststelling vaderschap in te dienen. Dit kan tot het moment dat het kind zestien is, omdat vanaf die leeftijd alleen het kind zelf nog het verzoek kan doen.

Het kind
Het kind is te alle tijde bevoegd een verzoek te doen tot vaststelling ouderschap, ongeacht de minder- of meerderjarigheid van het kind. Indien het gaat om een minderjarig kind zal een bijzonder curator worden benoemd om de belangen van deze minderjarige te behartigen.

De verwekker dan wel degene die heeft ingestemd met de daad tot verwekking van het kind heeft niet de mogelijkheid middels deze procedure het ouderschap vast te laten stellen. De verwekker kan de rechtbank wel verzoeken toestemming te verlenen om het kind te erkennen. Ook heeft de verwekker dan wel degene die heeft ingestemd met de daad tot verwekking de mogelijkheid om verweer te voeren tegen het verzoek om vaststelling van het vaderschap.

DNA

De rechter is vrij om te bepalen of voor vaststelling vaderschap een DNA-onderzoek noodzakelijk is. Indien de moeder of het kind voldoende aannemelijk kunnen maken dat verweerder de vader is, kan de rechter oordelen dat een DNA-onderzoek niet nodig is.

Gevolgen vaststellen vaderschap
Na het vaststellen van het vaderschap is de vader onderhoudsplichtig naar de minderjarige en heeft het kind recht op omgang met de vader. Voor vragen over omgangsregelingen verwijzen wij u door naar de pagina ‘omgangsregeling’ van onze website.

Ontkennen vaderschap

Ook kan het vaderschap worden ontkent. Deze situatie is van toepassing wanneer een persoon van rechtswege vader wordt terwijl hij niet de biologische vader is. Dit verzoek kan door zowel de moeder, het kind als de vader worden ingediend. De vader heeft een termijn van één jaar om het verzoek in te dienen vanaf het moment dat het vermoeden bestaat over de vraag of het kind daadwerkelijk van hem is. De man kan het vaderschap niet ontkennen indien hij voor het huwelijk wist van de zwangerschap of ingestemd heeft met de daad van verwekking. Indien het verzoek wordt toegewezen vervallen eerdergenoemde gevolgen van het vaderschap.

  • Onze familierecht advocaten kunnen vaststelling vaderschap verzoeken.
  • Onze familierecht advocaten kunnen verweer voeren tegen verzoeken om vaststelling vaderschap.
  • Onze familierecht advocaten kunnen bijstand verlenen bij ontkenning vaderschap en erkenning.

 

Aanvraag indienen

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact

Heb jij vragen over onze diensten of een algemene vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.