Verdeling na echtscheiding

Verdeling na echtscheiding bij gemeenschap van goederen

Nederlands recht

Wanneer u trouwt met uw echtgenoot ontstaat een gemeenschap van goederen naar Nederlands recht. Deze gemeenschap bevat goederen en schulden. Bij een echtscheiding wordt deze gemeenschap ontbonden en de goederen en schulden worden verdeeld.

Het is ook mogelijk dat een ander vreemd recht van toepassing is op de huwelijksgoederengemeenschap. Elk rechtsstelsel heeft zo een eigen regime. Welk recht van toepassing is, is afhankelijk van meerdere factoren en dient per geval te worden bekeken.

Getrouwd vóór 1 januari 2018
Voor 1 januari 2018 bestond de wettelijke regeling van de algehele gemeenschap van goederen wanneer echtgenoten met elkaar gingen trouwen. Veel huwelijken vallen nog steeds onder dit huwelijksvermogensregime. De algehele gemeenschap van goederen houdt in dat alle goederen die men voor en tijdens het huwelijk bezat in de gemeenschap terechtkomen en elke echtgenoot voor een gelijk deel eigenaar hiervan wordt. Het betekent ook dat u voor een gelijk deel de schulden moet dragen. Indien u onder deze regeling valt heeft u bij ontbinding van de gemeenschap recht op de helft van de gemeenschap. In het geval dat u er samen uitkomt hoe u de gemeenschap wilt verdelen, kunt u dit opnemen in een echtscheidingsconvenant. Als u er samen niet uitkomt, kunt u de rechter verzoeken welke verdeling u wenst.

Getrouwd ná 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 geldt de beperkte gemeenschap van goederen. Wanneer u onder dit huwelijksvermogensregime getrouwd bent vallen alleen de bezittingen en schulden die ten tijde van het huwelijk verkregen zijn in de gemeenschap. Daarnaast behoren schenkingen en erfenissen altijd tot het privévermogen van de echtgenoten.

Dit huwelijksvermogensregime blijkt in de praktijk bij ontbinding ingewikkelder dan de algehele gemeenschap van goederen, omdat ten tijde van de ontbinding vaak niet meer duidelijk is wat wel en wat niet in de gemeenschap behoort te vallen. Hierdoor kunnen in meerdere mate geschillen ontstaan over welke goederen aan wie toebehoren. Het is daarom verstandig om voor het ontstaan van de gemeenschap met elkaar rondom tafel te zitten en te bespreken welke goederen aan wie toebehoren.

 

Huwelijkse voorwaarden

Indien partijen willen afwijken van het toepasselijke regime dan kunnen zij huwelijkse voorwaarden laten opstellen bij een notaris.

Aanvraag indienen

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact

Heb jij vragen over onze diensten of een algemene vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.