Vervangende toestemmingen

Vervangende toestemming belangrijke beslissingen kind

Als twee ouders gezag hebben over een minderjarige, moeten zij allebei toestemming geven wanneer de ene ouder iets belangrijks wil veranderen of ondernemen met het kind. Toestemming van de andere gezaghebbende ouder is onder andere noodzakelijk voor buitenlandse vakanties en het wijzigen van de school.

Indien de andere gezaghebbende ouder weigert toestemming te verlenen kan vervangende toestemming aan de rechter worden gevraagd.

School
Bij inschrijving van het kind op een school is toestemming nodig van beide ouders. Indien een van de ouders geen toestemming willen verlenen hiervoor kan de andere ouder vervangende toestemming vragen. De ouder die de inschrijving wenst moet kunnen aantonen dat de nieuwe schoolkeuze in het belang van het kind is. Het enkele voorgevoel dat de nieuwe school beter is voor het kind is onvoldoende voor de rechter om vervangende toestemming te verlenen. Bewijzen die kunnen worden aangedragen zijn onder andere gespreksverslagen en schoolrapporten.

Verhuizen
De beslissing of vervangende toestemming wordt verleend om met de minderjarige te verhuizen is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval. Hierbij dient een afweging te worden gemaakt tussen de verschillende belangen, waarbij onder andere wordt gekeken naar het belang van de ouder om te verhuizen en een nieuw bestaan op te bouwen, de noodzaak van de verhuizing, maar ook in hoeverre het contact tussen de niet-verhuizende ouder en minderjarige wordt aangetast door de verhuizing. Uiteraard zijn er nog veel meer omstandigheden die worden meegewogen. Het belang van het kind hoeft in dit geval niet altijd de doorslaggevende reden te zijn om de verhuizing wel of niet toe te staan. De beslissing over de verhuizing is zeer casuïstisch.

Vakantie
Wanneer een ouder weigert toestemming te geven aan de andere ouder om op vakantie te gaan kan ook hiervoor vervangende toestemming worden gevraagd aan de rechter. Dit kan ook worden gevraagd indien één van de ouders het gezag heeft en de andere ouder een omgangsregeling heeft met het kind en wenst in zijn of haar tijd het kind mee te nemen naar het buitenland. Het gaat hier voornamelijk om de belangen van het kind.

Kinderontvoering
Een belangrijk bezwaar die wordt aangevoerd door de ouders is de kans op kinderontvoering naar het buitenland. Namelijk, kinderen verdwijnen het vaakst tijdens de vakantie, zeker wanneer de ouder familie in het buitenland heeft. De rechter zal in overweging nemen hoe groot het risico is dat het kind niet meer terugkeert, waarbij onder andere de banden van de ouder met het buitenland waar het kind naartoe op vakantie gaat een belangrijke rol spelen. Ook wordt gekeken naar het gegeven of een land verdragsstaat is bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag, omdat middels dit verdrag kinderen kunnen worden teruggeleid naar Nederland, indien zij toch door één van de ouders worden ontvoerd.

Gevaarlijke bestemming
Daarnaast kan het zo zijn dat een ouder het land van bestemming te gevaarlijk vindt voor een kind om naartoe te gaan. In de jurisprudentie zijn zaken te vinden waarin de rechter meegaat met de argumentatie van deze ouder en geen toestemming verleend, omdat in dat land inderdaad een verhoogd risico op bijvoorbeeld terroristische aanslagen bestond.

 

Uiteraard bestaan er ook gevallen waarbij één van de ouders geen toestemming geeft vanwege minder zwaarwegende redenen of gewoon uit wrok. Hier zal de rechter snel doorheen zien en alsnog vervangende toestemming geven, aangezien het in het belang van het kind is om met beide ouders op vakantie te kunnen gaan.  Nota bene, indien één van de ouders consistent zonder zwaarwegende redenen blijft weigeren om voor welke beslissing dan ook toestemming te geven of als de communicatie tussen de ouders dusdanig slecht is dat zij geen gezamenlijke beslissingen kunnen nemen, kan dit een reden voor de rechter zijn om eenhoofdig gezag aan één van de ouders toe te kennen. Dit is een zeer ingrijpende maatregel die niet zomaar wordt toegepast. Echter kan het soms in het belang van het kind zijn om eenhoofdig gezag toe te kennen, zeker om stress weg te nemen en ervoor te zorgen dat beslissingen die in het belang van de ontwikkeling van het kind zijn gemaakt kunnen worden. Voor het aanvragen van eenhoofdig gezag of juist gezamenlijk gezag verwijzen wij u naar de pagina ‘gezag’ van onze website.

Aanvraag indienen

"*" indicates required fields

Naam*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Contact

Heb jij vragen over onze diensten of een algemene vraag? Neem dan contact met ons op via onderstaande knop.